VV Gorredijk

Onze webshop

Vertrouwenspersoon

Binnen V.V. Gorredijk fungeert Ellen Stolker als vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kunnen ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten, (zoals ongewenst gedrag) wat ze niet direct bij het bestuur of een commissie willen neerleggen.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan (indien gewenst) contact opnemen met het bestuur zonder dat de naam van de betrokkene bekend gemaakt wordt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Bij ongewenst gedrag moet gedacht worden aan:
Wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon dan kan je mailen naar: vertrouwenspersoon@vv-gorredijk.nl