VV Gorredijk

VertrouwensCONTACTspersoon

Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten, (zoals ongewenst gedrag) wat ze niet direct bij het bestuur of een commissie willen neerleggen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en kan (indien gewenst) contact opnemen met het bestuur zonder dat de naam van de betrokkene bekend gemaakt wordt. De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenscontactpersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk.

Binnen V.V. Gorredijk fungeert Ellen Stolker als vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken via vcp.vvgorredijk@gmail.com

 

Maar een veilige sportomgeving stopt niet bij de hekken of de muren van het voetbalveld. Daarom hebben we de samenwerking gezocht met de vertrouwenscontactpersoon van LDODK, Ellen Gea de Vries, te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@ldodk.nl.  

Beide vertrouwenscontactpersonen zijn te benaderen. Het maakt niet uit bij welke vereniging je aangesloten bent.

Bij ongewenst gedrag moet gedacht worden aan:
Wat zijn de taken van een vertrouwenscontactpersoon?