VV Gorredijk

Onze webshop

VertrouwensCONTACTspersoon

Binnen V.V. Gorredijk fungeert Ellen Stolker als vertrouwenscontactpersoon. Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten, (zoals ongewenst gedrag) wat ze niet direct bij het bestuur of een commissie willen neerleggen.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en kan (indien gewenst) contact opnemen met het bestuur zonder dat de naam van de betrokkene bekend gemaakt wordt. De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenscontactpersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk.

Bij ongewenst gedrag moet gedacht worden aan:
Wat zijn de taken van een vertrouwenscontactpersoon?

Wil je in contact komen met de vertrouwenscontactpersoon dan kan je mailen naar: vcp.vvgorredijk@gmail.com