VV Gorredijk

Onze webshop

Protocollen

Hier kunt u informatie vinden over de verschillende protocollen en afspraken die de diverse leiders, trainers, ouders en bezoekers van ons sportpark kunnen nalezen hoe wij hiermee omgaan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lees het huishoudelijk reglement hier

Een veilige sportvereniging

Lees het protocol hier

Statuten VV Gorredijk

Lees de statuten hier

Verzekeringen

Het bestuur van VV Gorredijk benadrukt het belang van enkele persoonlijke verzekeringen en wil hierover de volgende verklaring afleggen. De vereniging gaat ervan uit dat elke individuele deelnemer persoonlijk verantwoordelijk is voor het afsluiten van de volgende verzekeringen:
 

– Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
– Ongevallenverzekering
– Autoverzekering
– Auto-inzittendenverzekering


VV Gorredijk heeft bij de KNVB een collectieve verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt die kosten welke in uitzonderlijke gevallen voorkomen en niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnet-verzekering). Het bestuur wil benadrukken dat deze collectieve verzekering geen vervanging is voor de persoonlijke verantwoordelijkheid van de leden om hun eigen verzekeringen adequaat te regelen. 

vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk binnen VV Gorredijk wordt gewaardeerd en aangemoedigd, maar het is niet vrijblijvend. Het bestuur verwacht een betrokken en toegewijde inzet van leden, waarbij vrijwilligheid niet betekent dat er geen verantwoordelijkheden zijn. Het naleven van deze algemene spelregels draagt bij aan een positieve en gezonde vrijwilligerscultuur binnen de vereniging.

Hoofdsponsor
Volgende wedstrijd
Laatste nieuws
Social media