VV Gorredijk

Onze webshop

kledingcommissie

De kledingcommissie beheert de kleding van de leden. Ieder spelend lid ontvangt een Robey kledingpakket bestaande uit een trainingspak, een rugtas, een short en kousen. Het wedstrijdshirt blijft bij het team waarin je speelt. Extra kleding kun je voor jezelf bestellen in onze webshop.

De kledingcommissie
bestaat uit:

Kledingreglement V.V. Gorredijk

De kleding is eigendom van V.V. Gorredijk. Hiermee wordt bedoeld: Presentatie -, training – en wedstrijdkleding. Het is goed te weten welke regels gelden bij gebruik van die kleding. De kledingcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van V.V. Gorredijk. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld.

Reglement

1 De door V.V. Gorredijk verstrekte kleding mag uitsluitend tijdens trainingen, wedstrijden of toernooien van V.V. Gorredijk worden gebruikt. Gebruik tijdens andere momenten of gelegenheden is niet toegestaan, tenzij daarvoor door het bestuur in overleg met de kledingcommissie toestemming is gegeven.

2 Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

3 Zonder toestemming van het bestuur mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, emblemen en dergelijke worden aangebracht.

4 Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien, door het niet inacht nemen van de wasvoorschriften, schade aan de kleding ontstaat kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie in overleg met het bestuur.

5 Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden gemeld. Voor schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De leider brengt hierover advies uit aan de kledingcommissie.

6 Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient men dit direct te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie in overleg met het bestuur.

7 De complete wedstrijdset blijft gedurende het actieve speelseizoen steeds bewaard en vervoerd in de daarvoor bestemde tas.

8 Wanneertijdens of aan het eind van hetseizoen blijkt dat erspullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het betreffende team/spelers.

9 Indien men tijdens het seizoen het lidmaatschap beëindigt, dient de door V.V. Gorredijk verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

10 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie.