VV Gorredijk

Onze webshop

Algemene ledenvergadering 14 november

Op maandag 14 november 2022 vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Den vergadering begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in de kantine.

Tijdens de ledenvergadering zullen de nu ad interim bestuursleden worden voorgedragen als bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk maandag 7 november melden bij de secretaris van de vereniging via secretaris@vv-gorredijk.nl

 Agenda algemene ledenvergadering VV Gorredijk

 1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 11 oktober 2021
4. Jaarverslagen
5. Jaarrekening seizoen 2021 – 2022
1. Toelichting jaarrekening
2. Verslag kascommissie / décharge bestuur
3. Begroting

6. Benoeming lid kascommissie (Kevin de Kroon treedt af)
7. Toestemming aangaan contracthandelingen en rechtshandelingen boven de € 5.000,-
8. Benoeming bestuursleden

Kandidaten:
Voorzitter: Jos de Vries
Algemeen lid: Peter van der Wijk
Algemeen lid: Ronny de Boer
Algemeen lid: Menno Draaisma
Algemeen lid: Fedde Jonker

9. Rondvraag
10. Sluiting ledenvergadering

De bijlagen bij agendapunten 3 en 4 zijn op verzoek te verkrijgen bij Peter Postma
(secretaris@vv-gorredijk.nl).


Deze bijlagen zullen tijdens de vergadering ook beschikbaar zijn.

Deel dit bericht op:
Hoofdsponsor
Volgende wedstrijd
Laatste nieuws
Social media