VV Gorredijk

Vertrouwenscontactpersonen LDODK en VV Gorredijk werken samen

VV Gorredijk wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt of vrijwilligerswerk doet, maar bovenal een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen niet accepteren en elkaar daarop aanspreken.

Mocht je grensoverschrijdend gedrag ervaren of vragen daarover hebben en je weet niet met wie je dit kan bespreken, dan hebben wij binnen onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie: sporters, ouders, trainers, toeschouwers en bestuurders.

De vertrouwenscontactpersoon voert een vertrouwelijk gesprek en biedt een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon velt geen oordeel en kiest ook geen partij. Samen met de persoon die de melding doet kijkt de vertrouwenscontactpersoon waar men terecht kan om het inhoudelijke gesprek te voeren, of om de juiste hulp te krijgen. De vertrouwenscontactpersoon heeft hierin een doorverwijs functie. Bij een klacht moet het bestuur tot actie overgaan. De vertrouwenscontactpersoon ziet erop toe dat dit gebeurt.

Binnen VV Gorredijk is Ellen Stolker vertrouwenscontactpersoon. Zij is te bereiken via vcp.vvgorredijk@gmail.com

LDODK en VV Gorredijk hebben de  samenwerking gezocht met de vertrouwenscontactpersonen. Een veilige sportomgeving stopt namelijk niet bij de hekken of de muren van het korfbal of voetbalveld. 

Binnen LDODK is Gea de Vries vertrouwenscontactpersoon en te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@ldodk.nl

Beide vertrouwenscontactpersonen zijn te benaderen. Het maakt niet uit bij welke vereniging je aangesloten bent.

Deel dit bericht op:
Hoofdsponsor
Volgende wedstrijd
Laatste nieuws
Social media