Volg ons op twitter

Partner VV Gorredijk

Menu openen

Jeugdcommissie

Voorzitter

Sicco Ringia

Delling 3

s.ringia67@gmail.com

06-14013983

Secretaris

Dennis van der Poel

Houtmoune 25

jeugdsecretaris@vv-gorredijk.nl

06-53764448

Wedstrijden

Kevin de Kroon

Dwersfeart 8

kevin_dekroon@hotmail.com

06-22737419

Hoofd jeugdopleiding

Dennis van den Driessche

hjo@vv-gorredijk.nl

Scheidsrechters en technische zaken

Stefan Willems

Skûtsje 114

stefan.007@live.nl

06-27976775

Coördinatoren

JO19/JO17

Michiel Hornstra

De Weach

michielhornstra@hotmail.com

06-42046574

JO15

Andreas Witvoet

Nijewei 106

a.witvoet01@gmail.com

06-41596264

MO15/MO13

Bianca Banga en
Sandra Brouwer

bianca_banga@hotmail.com

ab.brouwer73@gmail.com

06-18060300

06-11225550

JO13

Jogchum Keimpema

De Rival 19

jogchumkeimpema@msn.com

06-55334427

JO11

Vacant, Waarnemend Jogchum Keimpema en Nanne Tjoelker

JO9/JO8/JO7

Nanne Tjoelker

Roggeblom 16

tjoelker@ziggo.nl

06-21481449

Inleiding

De jeugdcommissie is een onderdeel van het bestuur van v.v. Gorredijk. De jeugdcommissie probeert een sportklimaat te scheppen waarin iedere speler tot z’n recht komt. Dit betekent dat er binnen onze vereniging afspraken en regels moeten zijn die het sportklimaat gunstig beïnvloeden.

Onze club heeft de ambitie om binnen zijn eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te presteren. Het jeugdvoetbal is een samenwerking van talentvolle en minder talentvolle spelers. Één van de leuke aspecten in het voetbal is de collectiviteit. Een collectiviteit die niet specifiek leeftijd gebonden is. Het is leuk dat kameraadjes, buurvrienden en klasgenoten in dezelfde ploeg spelen. Er zullen echter momenten zijn waarop de ene meer vorderingen maakt dan de andere. Daarom is het belangrijk dat een ieder op zijn eigen tempo kan verder werken, maar dan in een andere groep.

Met onderstaand informatieboekje hopen we dat spelers, leiding en ouders weten wat er verwacht mag worden van een ieder. In het vervolg van dit informatieboekje bedoelen we met spelers, leiding etc. ook speelsters, leidsters enz. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk informatie te geven, maar het is goed mogelijk dat er bij jou nog een vraag leeft die in dit informatieboekje nog niet aan de orde komt. Neem in dat geval contact op met een lid van de Jeugdcommissie.