Volg ons op twitter

Partner VV Gorredijk

Menu openen

Bestuur

BESTUUR V.V. GORREDIJK

Voorzitter Cornelis Postma Voltawerk 58
voorzitter@vv-gorredijk.nl 06-11510103
Secretaris Sander Aling Delling 6
secretaris@vv-gorredijk.nl 06-49490916
Penningmeester Jan Bijlsma Brouwerij 47
penningmeester@vv-gorredijk.nl 06-48830945
Jeugdzaken Dennis van der Poel Houtmoune 25
jeugdcommissie@vv-gorredijk.nl 06-53764448
Materiaal beheer Sake de Jong Butergers 1
sdejong@tellustigra.nl 06-12108243
Sponsoring
sponsorcommissie@vv-gorredijk.nl
Wedstr. secr. sen. Nico van der Werf Parnassia 1
nwmsvdwerf@ziggo.nl 0513-466197
Algemeen Heino de Boer De Vlecke 86
heinodeboer@yahoo.com 06-15207338

Organogram van v.v. Gorredijk

FUNCTIE

TAKEN

Cornelis Postma
Voorzitter

PR
KNVB
Gemeente
Accommodatie
Onderhoudsploeg
Supporters Vereniging

Sander Aling
Secretaris

Notulen
Jaarvergadering
Spelerspassen
Sportlink beheer
Website

Ledenadministratie

Jan Bijlsma
Penningmeester

Financiën
Donateurs

Nico van der Werf
Voetbal technische zaken

Wedstrijdsecretaris senioren
Technische commissie
Senioren
Scheidsrechters
Bliksemloterij

Sake de Jong
Materiaal

Onderhoud materiaal en bestelling van o.a.:
Kleding
Ballen
Doelnetten
Hesjes
Pionnen

Dennis van der Poel
Jeugd

Jeugdcommissie
Rv11
SJOG

Kantinecommissie

Kantinezaken
Indelen bemensing kantine (ouders)
Vrijwilligersavond
Nieuwjaarsreceptie

Vacant

Sponsoren

Heino de Boer
Algemeen

Wedstrijdcoördinator (zaterdag en zondag)